Na svet sa dostali nové informácie ohľadom Windows Vista. Tentoraz sa týkajú systémových zvukov. A čo ,že je tam také veľmi dôležité? Podľa týchto informácií bude údajne štartovací zvuk Visty nezmeniteľný avšak vypnueľný. Microsoft ako dôvod udáva, že chce zjednotiť systém zvukov, ktorý bude užívateľa upozorňovať na pripravenosť systému Windows na prácu. Neviem či si Microsoft o ľuďoch myslí, že keď si zmenia zvuk tak nbudú vedieť kedy je Windows pripravený. Ak áno tak to má potom MS o užívateľoch asi veľmi slabú mienku. Ach jaj. Osobne by som uvítal možnosť zmeniť si ten zvuk, lbo časom nám určite polezie na nervy.