PR: Xerox predstavuje automatické triedenie a hodnotenie fotografií

Xerox predstavuje automatické triedenie a hodnotenie fotografií

Novinku si môžete vyskúšať prostredníctvom portálu Open Xerox alebo v rámci zábavnej aplikácie pre Facebook.

Bratislava, 19. decembra 2011 – Xerox prináša na svojom portáli http://open.xerox.com nové technologické ukážky. Tentokrát ide o interaktívnu prezentáciu automatického triedenia fotografií podľa ich estetickej hodnoty alebo vecného obsahu a o aplikáciu  pre sociálnu sieť Facebook, ktorá tieto technológie používa v praxi.

 

Tím špecialistov spoločnosti Xerox sa zameral na efektívne vyhľadávanie obrázkov, ktoré v podnikateľskej sfére zjednoduší vizuálnu komunikáciu a uľahčí prácu najmä grafikom. Odborníci z európskeho výskumného centra Xerox Research Centre Europe  prišli s pokročilými postupmi, vďaka ktorým je možné vyhľadávať a triediť obrazové dáta tak, akoby ich triedil človek a nie stroj.

 

Tieto nástroje umožňujú rýchle a intuitívne vyhľadávanie v rastúcom množstve ilustrácií alebo v rozširujúcich sa kolekciách obrázkov.

 

„Novinky portálu Open Xerox ukazujú, ako je možné tieto technológie využiť pri riešení reálnych podnikateľských problémov,“ uviedol Craig Sounders, riaditeľ  výskumnej skupiny Xerox pre vizuálny výskum. „Nástroje sme zverejnili preto, aby sa s nimi mohla zábavnou formou zoznámiť široká verejnosť. Zároveň ukazujú znalosti spoločnosti Xerox v oblasti analýzy obrazových informácií a schopnosti získavať relevantný obsah z veľkého množstva dát.“

 

Nové ukážky portálu http://open.xerox.com zahŕňajú:

  • Vyhľadávanie podobných obrázkov (Similar Image Search) – Nájsť rovnaký alebo podobný obrázok podľa farby a jasu dnes nie je problém, čo ale nájsť podobný obrázok v závislosti na jeho obsahu? Nová technológia Xerox zvláda hľadanie práve podľa obsahu a prejde aj na štandardnom stolnom počítači až päť miliónov obrázkov za sekundu. Vďaka tomu je možné rýchlo vyhľadať potrebný obrázok aj vo veľkých databázach fotografií s vysokým rozlíšením. Xerox v súčasnosti pracuje na cloudovej verzii nástroja, ktorá umožní prehľadať stovky miliónov obrázkov v reálnom čase.

 

Nástroj sa hodí na organizáciu a aktívne využívanie všetkých typov úložísk s obrazovými dátami, od veľkých zbierok fotografií cez databázy digitalizovaných dokumentov až po súkromné kolekcie snímok na domácich počítačoch.

  • Triedenie obrázkov (Image Categorizer) – Triedenie obrázkov a ich popisovanie je zdĺhavá a nepríjemná práca.  Odborníci v spoločnosti Xerox preto vyvinuli technológiu, ktorá umožní kategorizovať obrázky automaticky na základe analýzy ich obsahu. Využijú ju predovšetkým kreatívni pracovníci v oblasti reklamy alebo napríklad fotografi. Základ tohto nástroja tvorí prepojenie algoritmov na analýzu obsahu s učiacimi sa filtrami. Vyhľadávanie je potom možné napríklad pomocou textových reťazcov ako „západ slnka“ alebo „slnečnica“, bez nutnosti databázu predtým ručne kategorizovať alebo vypĺňať metadáta (tagy) v jednotlivých obrázkoch.

  • Vyhľadávanie na základe estetickej hodnoty (Aesthetic Image Search) – Väčšina súčasných metód klasifikácie obrázkov je založená na rozpoznávaní častí, napríklad ak algoritmus nájde na obrázku koleso a cestu, je pravdepodobnosť o poznanie vyššia, že na ňom bude auto, než aby obsahoval napríklad žirafu. Na automatizované hodnotenie estetickej kvality snímky je ale treba ísť inak. Nástroj využíva učiace sa mechanizmy,  ktoré sa pokúšajú na základe analýzy obrazových dát rozpoznať, čo robí danú snímku výnimočnou a kvalitnou. Napríklad snímky pláží často zahŕňajú jemné hrany vĺn vďaka dlhšej expozícii. Algoritmus sa preto zameria na také snímky. Aplikácie potom budú opäť ponúkať rýchle vyhľadávanie v rozsiahlych databázach. Prepojením oboch nástrojov ľahko nájdete napríklad najkrajšie obrázky pláží.

  • Catepix – Na menej vážnu strunu hrá aplikácia s názvom Catepix, ktorá využíva vyššie spomínané technológie. Aplikácia je určená najmä pre sociálnu sieť Facebook, ale poradí si aj s albumami umiestnenými na službách Picasa alebo Flickr a nájdete ju na adrese: http://catepix.services.open.xerox.com/.

Zároveň je k dispozícii taktiež formou aplikácie pre systém Android a v príprave je aj aplikácia pre telefóny iPhone.

 

Xerox sprístupňuje tieto technológie pomocou portálu Open Xerox a pozýva všetkých, aby si ich vyskúšali. „Radi by sme poznali váš názor, aby sme mohli aj naďalej pokračovať v testovaní a vylepšovaní našich technológií, ktoré v konečnom dôsledku vždy slúžia k zjednodušeniu a uľahčeniu pracovných úloh,“ dodáva Saunders.

Novinky predstavuje aj video:

New Imaging Technologies Available on Open.Xerox.com

O spoločnosti:

Xerox je popredná svetová spoločnosť v oblasti obchodných procesov a správy dokumentov. Vďaka svojmu širokému portfóliu technológií a služieb poskytuje Xerox svojim klientom kancelársku podporu, ktorá im umožňuje sústrediť sa na ich vlastné podnikanie. Spoločnosť Xerox dodáva špičkové technológie pre správu dokumentov, služby, software a originálny spotrebný materiál pre výrobné a kancelárske prostredia akéhokoľvek rozsahu. Prostredníctvom spoločnosti ACS, ktorá je súčasťou Xeroxu od februára 2010, ponúka aj outsourcing obchodných procesov a IT služieb, vrátane spracovania dát, riadenia ľudských zdrojov, podpory oddelenia financií a služieb a riadenia vzťahov so zákazníkmi pre komerčné firmy a štátnu správu na celom svete. 136 tisíc zamestnancov spoločnosti Xerox sa stará o zákazníkov vo viac ako 160 krajinách sveta.