PR: Od dnes je možné zdarma vyskúšať cloudové riešene pre podniky aj na Slovensku

Novú generáciu cloudovej služby Office 365, ktorá v sebe spája online verziu kancelárskeho balíka Office, SharePoint Online, Exchange Online a Lync Online, poskytovaných na báze mesačných poplatkov, si od dnes môžu zdarma vyskúšať aj slovenskí zákazníci a partneri spoločnosti Microsoft.

Spoločnosť Microsoft dnes oficiálne sprístupnila v ďalších 22 krajinách, vrátane Slovenska, skúšobnú verziu cloudovej služby Office 365. Tento nástroj zjednodušuje podnikom všetkých veľkostí prístup k vybraným produktom spoločnosti, ktoré sú poskytované cez internet a k dispozícii 24 hodín denne vždy v najaktuálnejšej verzii.

30-dňová bezplatná verzia Office 365 je zatiaľ dostupná v anglickom jazyku v dvoch verziách: pre malé a stredné podniky a pre veľké podniky. Sprístupnenie platenej verzie Office 365 na Slovensku spoločnosť plánuje v prvom kvartáli roku 2012.

V rámci nového Office 365 budú používateľom dostupné služby SharePoint Online 2010, Exchange Online 2010, Lync Online 2010 a kancelársky balík Office 2010 Pro Plus. Služby Office 365 sú poskytované cez internet a zobrazované prostredníctvom ľubovoľného internetového prehliadača alebo prostredníctvom programov balíka Office 2007 alebo Office 2010.

„Služba Office 365 je prostriedkom pre spoločnosti všetkých veľkostí, ako dosiahnuť nižšie kapitálové výdavky pri prevádzke IT, ušetriť na telekomunikačných výdavkoch, zvýšiť produktivitu práce a popri tom odhaliť skryté rezervy, možnosti inovovať a tým sa odlíšiť od konkurencie,” upresňuje Martin Čerňák, manažér divízie Microsoft Office v spoločnosti Microsoft Slovakia a dodáva: „Na offline prístup k informáciám poskytovaným prostredníctvom Office 365 sú už dnes pripravení súčasní používatelia balíkov Office 2007 a Office 2010. Zužitkujú tak už vynaložené investície do tohto popredného nástroja na kancelársku produktivitu. Zákazníci, ktorí si zatiaľ balík Office nekúpili, sa môžu s nástupom Office 365 rozhodnúť o prenájme softvéru Office WebApps alebo Office 2010 Pro Plus formou mesačných poplatkov.“

Kľúčovým prostriedkom na využívanie nového cloud riešenia Office 365 je pripojenie na internet, čo umožňuje používateľom spolupracovať s kolegami jednoduchšie, odkiaľkoľvek a na prakticky akomkoľvek zariadení. Možnosť pracovať súbežne na jednom dokumente, uskutočňovať videokonferencie v reálnom čase či zdieľať pracovné kalendáre, sú len niektoré z mnohých ďalších výhod. Office 365 zjednodušuje prístup k IT technológiám spoločnostiam, pre ktoré by boli počiatočné kapitálové výdavky na vybudovanie vlastnej IT infraštruktúry privysoké.

Platobný mechanizmus za služby Office 365 formou mesačných poplatkov je porovnateľný napr. s platbou za využívanie mobilného telefónu. Platba je účtovaná podľa počtu používateľov a úrovne kombinácií vybraných balíčkov. Výhodou je predikovateľnosť mesačných nákladov – pohybujú sa od 3,57 eur mesačne.

Cloudové riešenie pre lepšiu produktivitu prace, úsporu IT nákladov a možnosť inovovať, je týmto rozšírením prístupné už v 41 krajinách po celom svete. Do minuloročného testovania beta verzie sa zapojilo viac ako 200 000 firiem, ktoré okrem zníženia nákladov na IT v priemere o 20-30%,zaznamenali aj zvýšenie efektivity práce.

Bezplatnú skúšobnú verziu v anglickom jazyku možno získať na stránke www.office365.sk.