Keď spojíte poke a Ahontas dostanete Pokahontas

Dnes tu mám pre vás na ráno také malé odľahčenie. Istého užívateľa Facebooku  napadlo, že by bolo celkom vtipné pomenovať sa ako Ahontas. Prečo ? Nuž Facebook má funkciu Poke, teda šťuchnutia, aj keď pravdu povediac, absolútne nechápem na čo to šťuchnutie komu je. Osobne som to nikdy nepoužil. Isté však je, že ak sa pomenujete Ahontas, vznikne krásne spojenie Pokeahontas, čo znie temer ako Pokahontas. Nuž a Poke dialóg vyzerá potom tak ako na priloženom obrázku.