reSTART odvykací program pre závislých na internete v USA

restart-logo V USA vzniklo prvé centrum pre liečenie ľudí závislých na internete. Toto centrum nesie veľmi príznačný názov reSTART. Pacienti absolvujú 45 dňovú odvikaciu kúru. Centrum už má dokonca aj prvého pacienta. Je ním istý 19 ročný mládenec, ktorý sa nedokáže odtrhnúť od hry World of Warcraft. Všetci zúčastnený tohto programu, majú obmedzený alebo prísne zakázaný prístup k ich milovanému internetu. Viac sa o tomto odvikacom programe rozpisuej blog Mashable. Čo myslíte hodil by sa taký program aj v našich končinách.?