Ododnes mailujem cez web

Rozhodol som sa, že dnešným dňom mailujem čisot cez web rozhranie. Nebote sa adresa sa nemení. Adresa ostáva blogdon@blogdon.net. Len odpovedať budem z rozhrania Centrum.cz. Tak neostaňte  prekvapený ak v odpovedi uvidíte hlavičku blogdon@centrum.cz. Inak túto adresu bude možno použiť aj ako alternatívu. Takže sa vraciam k starému dobrému Centrum.cz.