Dot What?

Bodka čo?? Takúto otázku ste si možno mnohý položili pri pohľade na rôzne prípony za názvami súborov. Ak ste zvedavý čo, ktorá skratka znamená tak zasurfujte na stránku www.dotwhat.net. Nájdete na nej abecedný zoznam niekoľko tisíc prípon súborov. Ano dobre počujete niekoľko tisíc. Tiež som si pôvodne myslel že ich je len zopár. Ak sa vám zdajú napríklad niektoré skrakty prípon nezmyselné tak na tejto stránke dostanete aj vysvetlenie významu tej ktorej prípony. Je to dobrý web ak sa chcete aspoň trocha zorientovať v príponách súborov.