Anketa

Tak keďže som zle nastavil vekové intervaly v ankete, musím ju celú resetovať. Takže dúfam, že tieto intervaly sú už lepšie nastavené. Je fakt, že sa dosť hlúpo prekrívali.