Weekendcast 33 je na svete

Dnešný Weekendcast je odlišný ako tie ostatné. Opäť sme pristúpili k “miernej” zmene celej podoby – nečakajte žiadny stabilný obsah, celý Weekendcast prebieha formou veľmi voľnej diskusie, ktorá nám obom veľmi vyhovuje a to, že či pri tejto forme zostaneme, alebo nie záleží len na vás – preto čakáme na vaše komentáre.

Príjemné počúvanie