Vyhodnotenie amkiet

Tak a máme tu vyhodnotenie našich dvoch ankiet. Prvá otázka znela či ste za zrušenie klávesy Capslock a ako to dopadlo?

39.4 percent bolo za zrušenia a 72.4 percent bolo proti zrušeniu tejto klávesy. Táto kampaň sa u nás s pochopením teda nestretla.

V druhej otázke som bol zvedav na to akú TV sledujete. A tu sú podiely v percentách.

30.8 TV JOJ

38,5 TA3

19.2 STV

38,5 Markíza

Ako vidno výsledok tejto ankety bol celkom zaujímavý a ja sa teším na vaše ďaľšie hlasovania.