Vyhodnotenie ankety

Tak týždeň sa zišiel s týždňom a my si vyhodnotíme výsledky poslednej ankety. V ankete som sa vás pýtal: Bolo profesionálne keď Štefan Hríb ukončil reláciu Pod Lampou predčasne? Nuž a na výber ste mali z možností Áno, Nie a Neviem posúdiť. Hlasovanie dopadlo nasledovne. Celkom hlasovalo 55 ľudí. Z toho 45 percent odpovedalo Áno. 42 percent odpovedalo Nie a 13 percent nevedelo posúdiť. Takže ako vidno v tomto prípade ste rozdelený temer na presnú polovicu.