Video: Roztancovaná Antwerpská stanica nie rozhlas sa nezbláznil

Najprv to vyzeralo ako celkom obyčajný nudný deň, na Antwepskej centrálnej stanici. Avšak, potom sa miesto hlásenia staničného rozhlasu ozvala hudba, a na stanici sa začali diať zaujímavé veci. Pár ľudí si všimlo, že stanica má skvelú akustiku a tak to využili. Treba dodať, že na stanici sa po chvíľke snáď nenachádzal temer nik, kto by netancoval. Nuž napokon presvedčte sa a sami.