TS: Do roku 2019 sa prenos dát v mobilných sieťach zdesaťnásobí.

Spoločnosť Ericsson vo svojej aktuálnej štúdii Ericsson Mobility Report predpovedá, že v rokoch 2013 – 2019 dôjde k celosvetovo k desaťnásobnému zvýšeniu prenosu mobilných dát. V súčasnosti je to 1 exabajt, v roku 2019 však štúdia predpokladá nárast na úroveň 10 exabajtov prenesených dát za mesiac. Pre ilustráciu, objem tlačených dát v Kongresovej knižnici vo Washingtone by podľa odhadov mal mať veľkosť približne 10 terabajtov. Do 10 exabajtov by sa tak vošlo približne milión takýchto knižníc.

Objem prenesených dát v mobilných sieťach bude naďalej rásť rýchlejším tempom, než u pevných sietí. Podľa predpovede ich podiel na celkovom objeme prenesených dát vzrastie zo súčasných 5 % na 12 %, čo znamená, že pevné siete budú v najbližších rokoch stále dominovať.

Hlavným dôvodom prečo objem mobilných dát v sieťach porastie je sledovanie video obsahu. To je taktiež jedna z hlavných príčin investícií mobilných operátorov do 4G/LTE sietí. V nich majú hrať prím najmä smartfóny. V roku 2013 majú smartfóny najväčší podiel na celkovom objeme prenesených dát v mobilných sieťach. Po prvý krát v histórii tak predbehli notebooky, tablety a mobilné routre.

O tom, že aj u nás rastie penetrácia smartfónov a mobilná dátová prevádzka niet pochýb. Ak hovoríme o návštevnosti webových stránok z mobilných zariadení, Slovensko je v rámci Vyšehradského regiónu lídrom. „Podľa nedávneho prieskumu podiel zobrazení webových stránok z mobilných zariadení dosiahol u nás 25 %. Okrem toho sa návštevnosť internetu z mobilných zariadení v apríli 2013 zvýšila medziročne o 219 %, čo je v rámci regiónu najvyšší nárast,“ upozorňuje Marián Bezák, prezident spoločnosti Ericsson Slovensko.

Na objem prenesených dát má okrem penetrácie smartfónov a tabletov výrazný vplyv aj rýchlosť a úroveň pokrytia mobilných sietí. „Technológie ako HSPA, či práve štartujúce siete LTE v kombinácii s dostupnými smartfónmi a novými inovatívnymi službami, prinesú prudký nárast objemu dátovej prevádzky. Všetko nasvedčuje tomu, že ani Slovensko nebude výnimkou,“ konštatuje Marián Bezák.