Telefonica O2 až v prvom štvrťroku 2007

Tak spoločnosť Telefonica O2 začne svoju prevádzku až v prvom štvrťroku 2007. Škoda, že nezačne trocha skôr Orange a T-Mobile by konkurenciu už potrebovali ako soľ. Dúfam, že Telefonica prinesie aspoň nejaké zaujímavé elefóny na náš trh. A hlavne dúfam, že prinesie zaujímavé cenové ponuky pre zákazníkov. Veď uvidíme ako ten slepý povedal. Viac sa o príchode spoločnosti Telefonica dozviete v [tomto článku](http://itnews.sk/buxus_dev/generate_page.php?page_id=44397).