Slovenské galérie a múzeá sprístupňujú svoje umelecké skvosty cez Google Art Projekt

Slovenská národná galéria spolu s ďalšími partnermi dnes oznámili, že ako prví na Slovensku pridali svoje digitalizované umelecké zbierky do Google Art Projektu. Ľudom na Slovensku a po celom svete umožňujú prostredníctvom internetu preskúmať unikátne maľby, sochy a ďalšie umelecké diela zo svojich zbierok a virtuálne navštíviť aj niektoré interiéry. Tento projekt je súčasťou programu „Google na Slovenskú nôtu“, ktorého cieľom je zachovanie a šírenie slovenskej kultúry a umenia v celosvetovom meradle.

 

Google Art Projekt www.googleartproject.com, ktorý je súčasťou Kultúrneho inštitútu Google, sa po prvý krát rozšíril o zbierky ôsmich slovenských múzeí a galérií vrátane Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného múzea, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Stredoslovenskej galérie, Východoslovenskej galérie Košice, Galérie mesta Bratislava a Záhorského múzea.

 

„Pre Google Art Projekt sme vybrali vysunuté pracovisko SNG kaštieľ Strážky v Spišskej Belej. Veľkou motiváciou bolo, že je to naozaj čarovné miesto – zmes romantiky, silného príbehu a dobrých obrazov. Google postavil svoj projekt tak, že presne tieto danosti Strážok komunikuje. Virtuálna prehliadka poskytne príjemný a zaujímavý priestorový zážitok a zároveň umožní návštevníkovi vidieť výber diel Ladislava Mednyánszkeho, ktorého tvorba je s kaštieľom úzko prepojená,“ hovorí Alexandra Kusá, generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie.

 

Slovenské múzeá a galérie sprístupnili spolu vyše 400 umeleckých diel od autorov ako sú výtvarníci Ľudovít Fulla, Martin Benka, Ladislav Mednyánszky, insitný sochár Štefan Siváň, či sochár Jozef Jankovič, aby sa stali súčasťou Google Art Projektu. Vysoké rozlíšenie snímok v kombinácii s možnosťou ich priblíženia umožňuje zobraziť umelecké diela až do tých najmenších detailov, ktoré nie je možné pozorovať voľným okom.

 

„Spolupráca s viac ako 500 galériami, múzeami a ďalšími kultúrnymi inštitúciami nám umožnila sprístupniť rôzne zbierky od vyše 6 000 umelcov, ktoré sú dostupné online v tej najlepšej kvalite. Sme skutočne veľmi radi, že v rámci Kultúrneho inštitútu Google môžeme privítať prvých osem slovenských galérií a múzeí a zdieľať umelecké diela známych slovenských umelcov s celým svetom. Sme len na začiatku a aj naďalej budeme pokračovať  v spolupráci so zapojenými partnermi a radi nadviažeme aj nové partnerstvá, aby sme mohli ukázať aj ďalšie skvosty z domácej tvorby,“ povedal Dennis Dizon, projektový manažér, Kultúrny inštitút Google.

Zobrazenie Street View

Slovenská národná galéria a Galéria mesta Bratislavy sú prvými partnermi Google Art Projektu na Slovensku, ktorí vďaka Street View technológii umožnili aj virtuálnu prehliadku svojich expozícií. Používatelia tak môžu navštíviť napríklad Kaštieľ Strážky pod správou Slovenskej národnej galérie, kde sú vystavené diela maliara Ladislava Mednyánszkého a ďalšie umelecké objekty, ktoré sa viažu na históriu kaštieľa.

 

Na snímanie interiéru bol využitý špeciálne navrhnutý Street View Vozík, známy aj ako „trolley“, ktorý sníma panoramatické 360° fotografie vo vnútri budov. Vozík bol navrhnutý tak, aby sa mohol pohybovať po chodbách a miestnostiach galérií a múzeí a zmestil sa aj medzi dvere. Nasnímané priestory sú tiež dostupné priamo na Mapách Google cez Street View zobrazenie.

 

Funkcia super vysokého rozlíšenia

Internetoví používatelia môžu na stránkach projektu detailne študovať vybrané diela v super vysokom rozlíšení. Slovenská národná galéria zo svojej expozície v Kaštieli Strážky týmto spôsobom sprístupnila obraz „Zakvitnutý breh rozvodnenej rieky“ maliara Ladislava Mednyánszkého. Takisto je možné v tomto rozlíšení študovať aj jedno z diel Galérie mesta Bratislavy – obraz „Archaické zrkadlo“ od slovenského maliara, ilustrátora a grafika Mariána Čunderlíka. Každá „gigapixel“ fotografia obsahuje približne 7 miliárd pixelov, čo umožňuje používateľom študovať diela až na úrovni ťahu štetca či patiny, ktoré nie je možné v takom detaile pozorovať ani voľným okom.

 

Archívne zbierky – online výstavy

Prvú slovenskú online výstavu na stránkach Kultúrneho inštitútu sprístupňuje Slovenské národné múzeum a umožňuje návštevníkom virtuálne si prezrieť klenoty Prírodovedného múzea z práve prebiehajúcej výstavy „120 rokov SNM“. Z archívnych zbierok múzea sú vystavené rôzne predmety – nájdete tu napríklad minerály, stopy dinosaurov, kostru treťohornej ropuchy, staroegyptskú múmiu, staroegyptskú antropomorfnú rakvu, Cypriánov herbár, Zbierku semien Andreja Kmeťa a mnoho ďalších.

 

Online výstavy sprístupňujú rôzne historické okamihy, približujú kultúrne osobnosti, ako aj vedu a technológie, kde si používatelia môžu prezerať fotky, videá, rukopisy a dokumenty s rôznym zameraním. Nájsť tu môžu napríklad ručne písané listy Nelsona Mandelu z väzenia alebo dokumenty z obdobia La Dolce Vita v Taliansku.

 

Funkcie pre používateľov

Návštevníci Google Art Projektu môžu diela na stránke vyhľadávať podľa mena autora, mena diela, druhu diela, názvu múzea, krajiny, zbierok či časového obdobia. Diela a zbierky je možné priamo na stránke zdieľať cez Google+ alebo sa pripojiť cez Hangouts, čo umožňuje návštevníkom pozvať svojich priateľov a diskutovať o svojich obľúbených dielach pomocou video hovoru alebo sa zúčastniť prehliadky s odborným komentárom o určitej téme alebo umeleckej zbierke.

 

Funkcia „Moja Galéria“ umožňuje používateľom vytvárať a uložiť si svoje vlastné zbierky obľúbených umeleckých diel do svojej personalizovanej galérie. Vo vlastnej vytvorenej galérii môže používateľ vybrané diela komentovať a celú galériu zdieľať s priateľmi a rodinou. Je to aj  ideálny nástroj pre vzdelávanie a školské projekty v oblasti kultúry. Funkcia „Porovnaj“ umožňuje používateľom  zobraziť dve rôzne diela vedľa seba a porovnať napríklad ako sa menil štýl autora počas jeho tvorby.

 

K dnešnému dňu je v rámci Art Projektu k dispozícii viac ako 63 tísíc umeleckých diel od 365 partnerov. Zobrazenie Street View teraz pokrýva viac ako 110 múzeí a galérií z rôznych krajín a svetadielov a neustále pribúdajú ďalšie.

 

Art Projekt je súčasťou Kultúrneho Inštitútu Google www.google.com/culturalinstitute, ktorý pomocou moderných technológií pomáha partnerom v oblasti kultúry zverejniť svoje umenie, archívy a kultúrne dedičstvo  a iný materiál online. Cieľom je zvýšiť rozsah a objem materiálu z kultúrneho sveta, ktorý je k dispozícii pre ľudí prostredníctvom internetu a tak demokratizovať prístup k umeniu a kultúre a zachovať ich pre budúce generácie.

 

Viac informácií nájdete na stránke Kultúrneho inštitútu Google a o programe „Google na slovenskú nôtu“ sa dozviete viac na stránke naslovenskunotu.sk.

 

Slovenskí partneri o Google Art Projekte

„Možnosť dostať naše zbierky bližšie k ľuďom prostredníctvom tohto dnes už veľkolepého projektu sme privítali s veľkým nadšením. Nie je to len radosť zo zdieľania vzácnych a krásnych predmetov zo Slovenska, ale aj skúška našich síl pred zavŕšením nášho národného projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva. Sme hrdí, že sme sa stali členmi početnej rodiny inštitúcií z celého sveta, múzeí a galérií Google Art Projektu,“ povedal Július Barczi, zástupca generálneho riaditeľa SNM, pre Úsek hradov, zámkov a kaštieľov.

 

„Art Projekt spoločnosti Google prináša výnimočnú príležitosť prezentácie a vzájomnej konfrontácie múzeí a galérií z krajín celého sveta, ich zbierok a expozícií. Zároveň prostredníctvom zdigitalizovaných diel predstavuje množstvo umeleckých osobností a rôznorodých kultúr a sprístupňuje ich jednoduchým, široko dostupným spôsobom. Predstavenie Oravskej galérie prostredníctvom Art Projektu považujeme za  mimoriadne dôležité, pretože projekt digitalizácie umožní vo vysokej kvalite sprostredkovať kultúrne dedičstvo a zbierky Oravskej galérie v kontexte s inými svetovými inštitúciami,“ hovorí PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.

 

Partneri projektu – zoznam:

 • Slovenská národná galéria
 • Slovenské národné múzeum
 • Oravská galéria v Dolnom Kubíne
 • Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
 • Stredoslovenská galéria
 • Východoslovenská galéria Košice
 • Bratislava City Gallery
 • Záhorské múzeum

O Kultúrnom inštitúte Google

Kultúrny inštitút Google spolupracuje s kultúrnym odvetvím na sprístupnení historického a kultúrneho obsahu ľuďom prostredníctvom internetu a tým prispieva k jeho zachovaniu aj pre budúce generácie. Online projekty Kultúrneho inštitútu zahŕňajú Art Projekt, Projekt divov sveta a Online výstavy, v rámci ktorých môžu používatelia obdivovať a objavovať rôzne obrazy, kresby, sochy, náboženské artefakty, pamiatky, historické fotografie ako aj dôležité rukopisy zo zbierok po celom svete. Online návštevníkom sú k dispozícii aj odborné videá, či audio sprievodcovia, môžu si prezerať rukopisy, rôzne detailné informácie, mapy a ďalší obsah.

Štatistiky – Kultúrny inštitút Google

 • Kultúrny inštitút Google uzavrelo spoluprácu s vyše 500 partnermi zo 60 krajín sveta (vrátane Art Projektu, Projekt divov sveta a Online výstavy)
 • V zbierkach v rámci Kultúrneho inštitútu sa nachádza viac ako 6,2 milióna položiek, z toho viac ako 63 tisíc umeleckých diel
 • Street View interiér je k dispozícii u viac ako 110 partnerov Kultúrneho inštitútu
 • Vytvorených a sprístupnených je približne 100 gigapixel obrazov v super vysokom rozlíšení, tzv. gigapixelov
 • Van Goghov obraz „Hviezdna noc“ (vo vysokom rozlíšení ako aj gigapixel) je najnavštevovanejším obrazom a zároveň aj najpopulárnejším umeleckým dielom, ktoré si používatelia pridávajú do svojich galérií
 • Tri najnavštevovanejšie obrazy v roku 2013 – „Hviezdna noc“ (Vincent van Gogh), „Výkrik“ (Edward Munch) a  „Nedeľné poludnie na ostrove La Grande Jatte“ (Georges Seurat)
 • Online návštevníci prichádzajú najmä z USA, Francúzska, Talianska a Číny

 

Slovenské štatistiky – Art Projekt

 • Slovenské galérie a múzeá sprístupnili približne 400 umeleckých diel
 • Do Art Projektu sa na Slovensku zapojilo 8 galérií a múzeí
 • Z umeleckých diel sú k dispozícii aj 2 obrazy v super vysokom rozlíšení, tzv. gigapixel (zo zbierok Slovenskej národnej galérie a Galérie mesta Bratislavy)
 • Slovenská národná galéria a Galéria mesta Bratislavy umožňujú virtuálnu prechádzku prostredníctvom služby Street View
 • Slovenské národné múzeum umožňuje návštevníkom virtuálne si prezrieť klenoty Prírodovedného múzea v rámci online výstavy

Pilier mosta ako malé umelecké dielo

Takto pred víkendom tu mám inšpiráciu pre šikovných ľudí v mestách. V Nemeckom meste Karlsruhe sa rozhodli trocha ozvláštniť fádne konštrukcie diaľničných mostov. Jeden z umelcov spravil z mostného piliera krásne umelecké dielo. Upravil ho totiž do podoby ruky ktorá podopiera most. Čo poviete nepáčilo by sa vám takéto niečo aj na našich mostoch ?

Zdroj: Likecool

Povodokus originálne vodítko pre psa

Medzi nami ajťákmi je štúdio Art Lebedev známe hlavne svojimi originálnymi a hriešne drahými klávesnicami. Avšak ich nasledovný výtvor je s dosť iného cesta, ale zato ma celkom pobavil. Jedná sa o produkt Povodokus. Je to vodítko pre psa, tvarované v štýle pištole ráže 9mm. Na majiteľa psa s takýmto vodítkom by bol určite zaujímavý pohľad čo poviete ?

Polica na knihy z 15 000 ceruziek

Interiérový dizajnér Johannes Albert dostal dosť šialený a hlavne originálny nápad. Vytvoril originálnu policu na knihy, ktorá by pokrývala jednu celú stenu bytu. Poviete si, čo už je na polici na knihy šialené a originálne. Nuž je to materiál, ktorý pri tvorbe použil. Na jej vytvorenie, totiž použil zhruba  15 000 ceruziek. Áno čítate dobre 15 000 ceruziek a vzniklo skutočne veľmi originálne dielko.

 

pencils_bookshelf

Zdroj: Techeblog