Sygic prichádza na trh s novou aplikáciou Job Dispatch

Bratislava, – 29. január 2014 – Spoločnosť Sygic spúšťa novú aplikáciu Sygic Job Dispatch, vďaka ktorej budú môcť spoločnosti jednoduchšie a efektívnejšie riadiť svojich zamestnancov v teréne. Aplikácia je ideálnym riešením pre spoločnosti, ktoré majú mobilné pracovné sily, ako sú napríklad kuriérske spoločnosti, donášky, opravárske služby a podobne.

 Manažment pracovných síl je jedným z kľúčových predpokladov na úspech firiem, pre ktoré sú rýchlosť a efektivita nevyhnutné.  Oblasť sofvérového riadenia služieb dosiahla tržby v hodnote až 1.2 miliardy dolárov za rok 2012 a podľa prieskumnej spoločnosti Gartner stále rastú o 12.7 percent ročne.

“Našim cieľom bolo priniesť aj spoločnostiam, ktoré majú svojich pracovníkov v teréne sofvérové riešenie pre efektívny manažment ľudí s využitím navigačných funkcionalít, čím dokážu ušetriť čas vodičov a peniaze spoločnosti. Vďaka našim predchádzajúcim skúsenostiam s vývojom profesionálnych navigačných riešení šitých na mieru našich klientov sme presvedčení, že je ten správny čas priniesť nástroj aj pre expedičné služby,” povedal CEO spoločnosti Sygic, Michal Štencl. “Job Dispatch je ideálnym riešením pre menšie spoločnosti pôsobiace v mestách i na vidieku, ktoré si nemôžu dovoliť strácať čas a efektivita je pre nich kľúčovým faktorom na prežitie.”

dispatch

Job Dispatch si v rámci testovania vyskúšal aj Will z Erie Home Repair Service, USA. „Páči sa mi jednoduchosť celého systému. Podnikám v oblasti opravárskych domácich služieb a bol som zvedavý na toto riešenie. Job Dispatch fungoval skvele, v priebehu 5 minút som mal systém rozbehnutý. Páči sa mi časový prehľad každej úlohy a notifikácia s možnosťou priloženia fotografie.“

Sygic Job Dispatch prepája počítač dispečera v kancelárií s mobilnými telefónmi zamestnancov. Vďaka aplikácii pre operačný systém Android získavajú zamestnanci nové zadania a pracovné plány priamo do mobilných telefónov podľa ich aktuálnej polohy. V prípade potreby môžu využiť navigačné pokyny zo Sygic GPS Navigácie alebo z Google Maps. Princíp Job Dispatch je jednoduchý. Dispečer v kancelárii vytvorí novú úlohu a priradí ju zamestnancovi, ktorého môže pozorovať v reálnom čase a meniť jeho trasu podľa aktuálnej potreby. Po dokončení úlohy môže zamestnanec v teréne poslať fotografiu o ukončení úlohy či podpísaný preberací protokol.
Okrem komunikácie aplikácie so Sygic GPS Navigáciou obsahuje Sygic Job Dispatch tieto funkcie:

  • Zasielanie nových úloh do mobilného telefónu zamestnanca

  • Rozvrh pracovných úloh

  • Prehľad o aktuálnej polohe zamestnancov

  • Potvrdenie o ukončení úlohy zaslaním fotografie

  • Podrobný prehľad o úlohách s históriou

Sygic Job Dispatch je k dispozícii na vyskúšanie zadarmo na internetovej stránke

http://www.sygic.com/jobdispatch.