PSA – Public service announcment

V Amerike sú populárne takzvané Public Service Anouncements alebo aj PSA. Sú to krátke videoklipy alebo rozhlasové oznamy prevážne neziskových organizáciíí. Ja som našiel na internete jeden veľmi originálny PSA na podporu miestnej polície. Veď posúďte sami.

A teraz ešte jeden vážnejší PSA a to PSA Armády spásy z mesta Hudson