Prehľady Web 2.0 služieb na blogu Mashable

Blog Mashable prišiel v poslednom čase s celkom zaujímavým nápadom. Spísať akési súhrnné posty o web službách z rôznych oblastí. A tak vznikli články, ako 50+ WordPress plugins for multimedia, alebo 80+ File hosting and sharing sites. Sú to veľmi zaujímavé prehľady. Človek takto aspoň zistí aké kvantum viac či menej užitočných služieb povznikalo. A zároveň je to tak trocha asi aj recept na užitočné vyplnenie uhorkovej sezóny. No v prvom rade je to zaujímavé čítanie.