PR: Lenovo a EMC uzavreli strategické partnerstvo

Bratislava, 1. augusta 2012 – Spoločnosť Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNGVY) a EMC Corporation (NYSE: EMC) dnes oznámili uzavretie partnerstva, ktoré posilňuje pozíciu Lenova v oblasti štandardných serverov a sieťových úložných riešení a výrazne rozširuje pôsobnosť EMC v Číne a v ďalších kľúčových rýchlo rastúcich trhoch. Nové partnerstvo by malo podnietiť inovácie a ďalší výskum a vývoj v oblasti serverov a úložísk tým, že maximalizuje potenciál svojich talentov pre vývoj produktov a zdroje v oboch spoločnostiach a zároveň zvýši rozsah a efektivitu dodávateľských reťazcov každého z partnerov.

Partnerstvo je silným strategickým putom využívajúcim silné stránky oboch vedúcich spoločností v troch hlavných oblastiach:

* Lenovo a EMC vytvorili rozvojový program serverových technológií, ktoré urýchlia a rozšíria možnosti spoločnosti Lenovo v segmente x86 štandardných serverov. Tieto servery budú uvedené na trh spoločnosťou Lenovo a inštalované postupne do vybraných systémov pre ukladanie dát EMC.

* Spoločnosti vytvorili OEM a veľkoobchodný vzťah, v ktorom bude Lenovo poskytovať EMC špičkové sieťové riešenia pre ukladanie dát svojim zákazníkom najprv v Číne s následným rozširovaním na ostatné svetové trhy, a zároveň bude pokračovať v rozvoji svojho podnikania v oblasti serverov.

* EMC a Lenovo plánujú priniesť určité aktíva a zdroje z podniku spoločnosti EMC Iomega do nového spoločného podniku, ktorý bude poskytovať Network Attached Storage (NAS) systémy pre malé a stredné firmy (SMB) a do distribuovaných podnikových prostredí.

„Dnešné oznámenie je ďalším krokom na našej ceste stať sa lídrom v novej PC-plus ére,“ hovorí Yang Yuanquing, predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Lenovo. „Toto partnerstvo nám pomôže plne realizovať našu PC-plus stratégiu vďaka tomu, že získame silné back-end schopnosti a obchodné zázemie v oblasti serverov a úložísk navyše, k našej už tak silnej pozícii v zariadeniach. EMC je ideálnym partnerom, ktorý nám pomôže plne realizovať PC-plus možnosti v dlhodobom horizonte.“

Joe Tucci, predseda predstavenstva a CEO spoločnosti EMC, hovorí: „Vzťah s Lenovom predstavuje skvelú príležitosť pre EMC významne zvýšiť našu pôsobnosť v Číne, dynamicky rastúcom a veľmi dôležitom svetovom trhu, a rozšíriť ju postupne i do iných častí sveta. Lenovo jasne preukázalo svoju schopnosť uplatniť svoje zdroje a odborné znalosti nielen pri vstupe na trh, ale tiež stať sa jeho lídrom. Sme nadšení z partnerstva s Lenovom, vďaka ktorému ponúkneme náš spoločný potenciál špičkových úložných a serverových riešení širšiemu spektru zákazníkov.“

V joint venture sa bude Lenovo podieľať hotovosťou, zatiaľ čo EMC prispeje niektorými aktívami a zdrojmi zo spoločnosti Iomega. Lenovo bude mať väčšinový podiel v novom spoločnom podniku. V priebehu a po prechode z nezávislých operácií na spoločný podnik bude zákazníkom poskytovaná kontinuita služieb, dodanie produktov a záručné plnenie. Joint venture podlieha obvyklým postupom, vrátane schválenia regulačnými úradmi, a mal by byť dokončený do konca roku 2012.

Partnerstvo tu popísané pravdepodobne nebude mať reálny vplyv na zisk v aktuálnom fiškálnom roku ani u jednej spoločnosti.