PR: Internetový obchod Guroo.sk získal certifikát SAEC

Internetový obchod Guroo prešiel úspešne posudzovacím procesom Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) a ako prvý špecializovaný internetový obchod pre predaj notebookov a príslušenstva, získal certifikátCertifikovaný obchod SAEC – Bezpečný nákup“, ktorý potvrdzuje, že e-shop Guroo spĺňa podmienky bezpečného a bezproblémového nákupu stanovené certifikačnými pravidlami.

Certifikát "Certifikovaný obchod SAEC – Bezpečný nákup" prináša zákazníkom internetových obchodov záruku a zároveň záväzok internetového obchodníka, že spĺňa základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu stanovené certifikačnými pravidlami.

Certifikačné pravidlá sú vytvorené na základe platných zákonov – najmä Smernice Európskeho parlamentu a Rady pre elektronický obchod, občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona na ochranu spotrebiteľa a certifikačných pravidiel v krajinách EÚ. Pravidlá vyžadujú poskytnúť zákazníkovi dostatok informácií potrebných pre rozhodnutie o nákupe a uskutočnenie bezpečného nákupu, ale súčasne nezaťažujú obchodníka nadbytočnými požiadavkami.