Posielanie fotografií do súťaže ukončené zasadá porota

Tak dnešným dňom skončila možnosť zasielať fotografie do letnej súťaže. Všetky fotografie, ktoré zašlete dnes už nebudú zaradené do hodnotenia. Fotografie boli zaslané porote a to dievčatám z agentúry NEO Public. Týmto im ďakujem, že sa na túto úlohu podujali. Do súťaže prišlo dokopy 18 príspevkov. S toho 8 najlepších vyhodnotených bude zverejnených na tomto blogu a na Facebook stránke. Tak isto bude 8 naj patrične ocenených podľa zoznamu cien na branorac.sk/sutaz. Takže teraz vás budem chvíľu napínať. A tak trocha budem v napätí aj ja, keďže ako vyhlasovateľ chcem byť pre objektívnosť mimo hodnotenia. Nuž teda držím zúčastneným palce.