Tak veru drahé Pluto vďaka astronomickej konferencii konanej v Prahe prišlo o štatút planéty. Páni astronómovia sa totiž konečne dohodli na tom čo planéta je a čo nie. Definícia planéty je teda nasledovná.

 

Podľa astronómov v súčasnosti za planétu môžeme považovať v slnečnej sústave teleso, ktoré obieha okolo Slnka a má dostatočnú hmotnosť, aby pod vplyvom svojej gravitácie malo tvar gule. Zároveň nesmie byť satelitom. Musí byť vo svojom priestore dominantné v takej miere, že prečistí svoje okolie od ostatých telies.

Tým pádom Pluto prišlo o štatút planéty a planét už je len osem :D.

Zdroj: Pravda.sk