On-line office s kontrolou Slovenčiny- nájdem taký vôbec ?

![zoho](http://www.zoho.com/images/zoho_logo.gif)Tak osobne som znova obnovil ideu kompletného prechodu na online kanceláriu. Avšak mám jednu pdomienku, ktorá však zásadne eliminuje počet vhodných on-line kacelárskych aplikácií. Tou podmienkou je Speller slovenského jazyka. Je super, že tieto služby speller majú, čo však z toho, keď sa poväčšinou jedná o anglický slovník. Tvorcovia akosi zabúdajú, že ich služby môžu využívať aj neanglicky hovoriaci užívatelia. Tento post píšem v skvelom **[Zoho Writeri](http://yohowriter.com)**. Len ako vravým strašne chýba speller jazyka Slovenského.