Nehanbite sa za to že čítate Radka Hulána

Michal Slančík mi odovzdal štafetu reťazovky, v ktorej sa máme priznať k nejakému svojmu činu. Nuž ano priznávam sa k tomu, že si sem tam prečítam blog Radka Hulána. Tohto Českého bloggera mnohý kritizujú odsudzujú, ale mnohý aj čítajú. A ano čítam jeho blog aj ja. Samozrejme, že s jeho mnohými názormi nesúhlasím. Ale ako už Michal Slančík spomenul, každý sme nejaký a keby sme boli všetci rovnaký tak tu na tomto svete umrieme od nudy. Štafetu ďalej odovzdávam Razerovi, Mirovi Vaňovi a Ondrovi Toralovi. Pravidlá sú  jednoduché, nadpis musí byť vo forme “Nehanbite sa za to, že (doplníte svoj text)”. Zvyšok textu je ľubovoľný, môžete sa pokúsiť obhájiť svoj prečin alebo ho nejako zdôvodniť. Na konci odkážete na ďalších blogerov, ktorí sa majú priznať a samozrejmosťou je aj odkázanie na pôvodný blog, ktorý Vám štafetu odovzdal!