Ministerský trapas

Tak dnes sme sa zase pred svetom predviedli, akýchže to máme ministrov. Pani ministerka spravodlivosti Viera Petríková sa nedostavila na konferenciu konanú na pôde OSN v Brazílii. A jej prejav musel za ňu prečítať náš veľvyslanec. Najtrápnejšie na celej veci ale je, že predsedajúci síce ohlásil pani Petríkovú. Avšak keď sa objavil náš veľvyslanec, a bez nejakého vysvetlenia začal čítať prejav, tak to v sále zreteľne zašumelo. Dobre pripusťme teóriu, že pani ministerke skutočne prišlo nevoľno, čo sa naozaj stať môže. Avšak potom by hádam bolo na mieste, aby pán veľvyslanec povedal aspoň pár slov na úvod, a prítomným zdôvodnil, prečo nereční ten kto rečniť mal, zvlášť keď ho ohlásil predsedajúci. Takto to je podľa mňa vlastne dupľovaný trapas, čo poviete ?