Microsoft Office Aréna pokračuje druhým ročníkom. Prihlasovanie je už spustené

Vzdelávanie mladej generácie a podpora pri rozvíjaní ich schopností sa radí medzi najzákladnejšie priority dnešnej spoločnosti. Práve študenti sú tí, od ktorých sa v budúcnosti očakáva prínos a zmena. Vyzdvihnúť talentovaných a šikovných študentov, ale aj poskytnúť priestor pre sebarealizáciu či konfrontáciu s rovesníkmi, a to nielen v rámci Slovenska, si vzali k srdcu organizátori česko-slovenskej súťaže Microsoft Office Aréna 2014.

Po druhýkrát si tak budú môcť aj žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci zo Slovenska zmerať sily v oblasti využívania a znalostí moderných IT technológií z dielne Microsoftu. Študentov čaká skúška funkcií kancelárskeho balíka aplikácií Microsoft Office. Zvládnutie úloh v programoch Word, Excel či PowerPoint skombinované so sebavedomým a dostatočne odborným odprezentovaním sa sú základným meradlom úspechu.

„Office Aréna je šanca pre každého študenta, ako sa priučiť novým zručnostiam a možno prekvapiť aj sám seba, koľko toho dokáže. Mne súťaž Microsoft Office Aréna ponúkla príležitosť rozvíjať svoju IT gramotnosť a prezentačné zručnosti,” hovorí Dušan Žiš, minuloročný víťaz, a nadšene dodáva: “Myslím si, že tento projekt je skvelý aj vďaka tomu, že nás môže pripraviť na naše zamestnanie. Zúčastnil som sa zatiaľ len raz, no nebudem váhať zapojiť sa znovu!”

Registrácia je možná do 31. januára 2014 prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza webovej stránke www.soutez-arena.cz spolu s ostatnými podrobným informáciami o priebehu a podmienkach súťaže.