Mandelinka zemiaková ako nástroj propagandy

Večer si vždy v rámci oddychu prezerám čo je nové na serveri YouTube. A dnes som sa nestíhal čudovať. Po zadaní retazca ceskoslovensko na mňa vykuklo video z názvom Americký brouk. Tu je nádherne vydieť ako  vedel komunistický režim využívať ako nástroj propagandy eštw aj obyčajnú Mandelinku zemiakovú. A ja že prečo sa o nej hovorievalo, že priletela s Kanady. Toto video mi to celkom názorne objasnilo. Mandelinka je v ňom označovaná za zbraň Američanov, ktorý chcú zničiť plody socialistickej práce a zrušiť úrodu zemiakov za pomoci Mandelinky. Aspoň vidíte ako si dokázal komunistický režim nehorázne vymýšľať a zavádzať verejnosť. Prosto to bol druh hmyzu pravdepodobne do vtedy málo známy a tak sa to hneď využilo ako nástroj propagandy. Tak nech vám je toto video prínosom.