Dôležité: Stanovisko spoločnosti Microsoft Slovakia k e-mailom, ktoré zneužívajú meno spoločnosti Microsoft

Spoločnosť Microsoft Slovakia priebežne zaznamenáva ohlasy od svojich zákazníkov, partnerov a priateľov, ktorí sú obťažovaní e-mailovou komunikáciou, ktorá navodzuje dojem súvislosti so spoločnosťou Microsoft.

Jedná sa o spoločnosť Business Software Group, ktorá z e-mailovej adresy softwaregroup.s.r.o@gmail.com rozosiela e-maily rôznym spoločnostiam i jednotlivcom s oznámením, že používajú nelegálny softvér od spoločnosti Microsoft a odvoláva sa na porušovanie autorského práva. Vydáva sa za právnickú firmu, ktorá zastupuje spoločnosť Microsoft a požaduje platbu vo výške 20 eur do 3 dní od prijatia e-mailu a zakúpenie originálneho softvéru do 13. dňa od prijatia e-mailu.

Týmto spoločnosť Microsoft Slovakia s. r. o. deklaruje, že spoločnosť Business Software Group nie je jej právnym zástupcom, nemá so spoločnosťou Microsoft Slovakia nič spoločné a zdôrazňuje, že ide o podvodné konanie s cieľom neoprávnene sa obohatiť, na ktoré odporúča nereagovať. Celá záležitosť už bola postúpená Polícii Slovenskej republiky, ktorá ju prešetruje.

Názov spoločnosti Business Software Group má u ľudí zrejme evokovať podobnosť s BSA – The Business Software Allianz, ktorá bojuje proti počítačovej kriminalite. V prípade, že firma či jednotlivec sumu 20 eur uhradili, odporúčame podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a žiadať o nahradenie škody vo výške 20 eur.