CoCa-Cola si registrovala 16 miliónov MAC adries

V týchto dňoch médiami prebehla celkom zaujímavá správa. Tá hovorí o tom, že spolčnosť Coca-Cola výrobca rovnomenného nápoja, si nechala zaregistrovať ohromný počet MAC adries. Jedná sa o naozaj zaujímavé číslo. Pre Coca-Colu je totiž momentálne pridelených až 16 miliónov MAC adries. Áno dobre čítate 16 miliónov.

Organizácia OUI starajúca sa o pridelovanie MAC adries bežne prideľuje balíky MAC adries firmám vo väčších množstvách. Ale údajne sa ešte nikdy nestalo, že by pridelili takýto obrovský balík.

Samozrejme sa hneď objavili špekulácie, na čo preboha je Coca-Cole toľko MAC adries. Špekuluje sa, že by spoločnosť mala priniesť novú generáciu automatov na nápoje, či dokonca by mohli byť na internete ich plechovky s nápojmi. V dnešnej dobe je totiž možné temer čokoľvek. Uvidíme teda na čo spoločnosť použije 16 miliónov MAC adries.

Čo je MAC adresa?

MAC adresa je zjednodušene povedané akýsi identifikátor zariadenia v sieti. MAC adresou disponuje každé zariadenie pripojené na internet. MAC adresa pevne daná a nemožno ju meniť.

Zdroj: TechJournal