Chrám svatého Víta patrí štátu

V Česku sa dnes uzavrel jeden celkom zaujímavý spor. Cirkev sa hádala zo štátom, komu vlastne patrí Chrám svatého Víta. Nakoniec sa obe strany dohodli, že Chrám pripadne štátu. Celkom zaujímavý výsledok, keďže by som skôr očakával, že takú stavbu si bude cirkev brániť zubami nechtami. Alebo, že by bol chrám príliš nákladný na prevádzku, a cirkev je zrejme rada, že náklady bude od teraz znášať štát. Inak napadla ma taká myšlienka. Čo ak by sa takýto spor rozhorel u nás okolo dómu Svätého Martina? Komu by ste túto pamiatku pripísali? Mal by sa o takéto veci starať štát alebo cirkev?