Britský vedec si implantoval zavírený RFID čip

Istý Britský vedec sa odhodlal na celkom zaujímavý a nevídaný experiment. Sám sebe implantoval RFID čip, ktorý  je infikovaný počítačovým vírusom. O čo mu v tomto experimente ide ? Ak som to správne pochopil, vedec chce zistiť, či je možné takouto cestou infikovať alebo narušiť funkčnosť medicínskych prístrojov. A ako budú na tento čip tieto prístroje reagovať. Inak nechcel by som aby som sa dožil doby, keď budeme mať všetci implantovaný čip 😛