Spoločnosť Borland urobila dnes veľmi zaujímavý krok. Vydala Turbo Delhi, Turbo C++ a Turbo C#. Na tom by ešte neblolo nič zaujímavé. Firma Borland savšak rozhodla vydať edície týchto IDE zdarma. Takže programátori sťahute sťahujte.

 

Zdroj: Digg.com