Alex Depue – Jackson a Smooth Criminals na husliach

Tak vážený Alex Depue to na husliach naozaj vie. Najprv zaznela sklladba od Michaela Jacksona a hneď po tom v druhej polovici videa Smoth Criminals. Poviem vám vážne klobúk dole. Škoda že dal len dve pesničky, ale aj tak je to super výkon.