Aký je Jobs mimo pódium ?

Na blogu Venture Beat sa objavilo celkom zaujímavé video.Video ukazuje, ako sa Steve Jobs chová, keď už nie je hlavná star na nasvietenom pódiu. Jobs vrja hovoril rýchlejšie ako  keď je na pódiu, a hlavne viac defenzívnejšie,  zvlášť keď  prišlo na životnosť batérie. Ale veď nakoniec tu je video.