365dní 36 menší spravodajský súhrn

Dnešné v poradí už 36 video z cyklu 365dní bude znova správičkové.  Medzi dnešným dňom  a posledným spravodajským súhrnom sa totiž toho udialo celkom dosť.  Spomeniem len v skratke, že sa budeme baviť o Microsofte, Facebooku, AMD a jednej zaujímavej iPad hre.  Prajem vám  príjemné  sledovanie.

Pin 36