Zakladatelia DeepMind, Tesla a Skype uzavreli dohodu o tom že nezneužijú výskum AI

Na svete vzniká celkom zaujímavá, a morálne užitočná technologická koalícia. Prečo je tam práve to slovíčko morálne ?

Nuž, zakladatelia spoločností Tesla, DeepMind, či Skype, sa totiž pripojili k výzve asi 2,400 výskumníkov a stovke organizácií.

Táto výzva spočíva v tom, že sa spoločnosti zaviazali, že nikdy nepomôžu k vytvoreniu robotov, ktoré by mohli zabíjať ľudí.

Myslím si, že táto dohoda je celkom užitočná, čo sa týka budúceho prípadného výskumu AI, a jej prípadného zneužitia na vojenské ciele.

Dúfam. že sa k tejto dohode pripojí čo najviac spoločností, ktoré majú niečo spoločné s výskumom a implementáciou AI.

Zdroj: The Next Web