Túžite vydať knihu?

Je nesmierne množstvo ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase púšťajú do písania. Málokto tvorí iba preto, aby boli jeho hodnotné diela uložené v zásuvke stola. Potenciálne úspešní autori sa usilujú predostrieť svoje myšlienky širokej verejnosti a nadobudnúť dobrý pocit, že vytvorili niečo trvácne. Spoliehanie sa na väčšie či menšie knižné vydavateľstvá sa však nemusí vždy skončiť úspešne. Vydavateľstvá, ktoré niečo znamenajú, sa skôr zameriavajú na známych slovenských autorov. Aby uverejnili aj vaše umelecké dielo, musíte ich niečím extrémne zaujať alebo mať známosti. V prípade, že to u vás nehrozí, vynára sa tu ešte jedna cesta – vydajte si knihu na vlastné náklady. Hoci aj pár výtlačkov! Navštívme spolu tlačiareň…

Čo potrebujem vedieť

V dnešnej dobe vám väčšina tlačiarní vytlačí knihy v náklade od tisíc do päťtisíc kusov. Samozrejme, môžeme byť vďační za inovácie, ktoré priniesla doba, pretože s nástupom digitálnej tlače je dnes možné vytlačiť už aj pár kusov kníh a tie potom môžeme rozdať aspoň pár našim známym. Skôr, ako sa rozhodnete, ktorému polygrafickému centru preukážete tú česť vytlačiť vaše dielko, mali by ste sa aspoň trochu orientovať v problematike tlače kníh. Aby medzi vami a tlačiarňou nevznikli trápne okamihy a nedorozumenia, zistite si, aké máte možnosti. V dobrom polygrafickom centre zhodnotia, ktorá knižná väzba bude pre vašu publikáciu najvhodnejšia. Do úvahy vezmú jej žáner, rozsah a účel knihy. Vďaka vhodne zvolenej knižnej väzbe znížite riziko skorého poškodenia vydanej knihy. Nebuďte zaskočení, ak sa vás spýtajú na požadovaný formát alebo náklad, vopred si to premyslite alebo si nechajte poradiť od skúsených odborníkov.

Objednávanie tlače

Najvyužívanejšími technikami kníhtlače sú tlač digitálna, ofsetová hárková a ofsetová rotačná. Technické možnosti výroby závisia od použitého druhu papiera, konečného formátu knihy, od rozsahu a šírky knižného bloku, od farebnosti textu, povrchovej úpravy obálky a knihárskeho spracovania.

 

Knihy sa tvoria zošívaním alebo zlepovaním zväzkov listov alebo zložených hárkov papiera, kartónu alebo iného materiálu. Tlač kníh sprevádza rozhodnutie o väzbe knihy. Či si zvolíte mäkkú, polomäkkú, alebo tvrdú, to závisí aj od využitia knihy na odborné či komerčné účely. Konečný výber technológie pri tlači kníh je ovplyvnený predpokladaným nákladom a typom neperiodickej publikácie. Na požiadanie klienta môže polygrafické centrum potiahnuť dosky knihy plátnom, koženkou, fóliovaným poťahom alebo papierom, čo zvýši, pochopiteľne, aj jej cenu, ale i šarm knihy. Vítanými doplnkovými službami je spracovanie fotografií, grafické spracovanie či doprava vytlačených kníh na miesto určenia. Informujte sa o nich vo svojej tlačiarni.