Štefan Hríb predčasne opustil reláciu – už zas?

Ah jaj čo, že sa to v tej našej STV vlastne robí? Tento raz zase pán Hríb machruje. Len sa troška v tomto prípade sekol, keď opustil diskusnú reláciu o situácii v STV. Prečo? Nuž nebol to práve on kto vyzval generálneho riaditeľa STV na diskusiu? Podľa mňa mal ako ten kto celú diskusiu vyvolal v diskusii zotrvať až do konca. A nie tak trochu ako malé dieťa opustiť diskusiu hneď na úvod. Ale aby sme boli objektívny. Mala byť do diskusie pozvaná aj druhá strana. Teda minimálne pán Korda. Podľa mňa však mal pán Hríb ostať a neopúšťať bojisko.