Malý nedostatok metra Pražského

Cestou z Pražského WebExpa som si uvedomil jeden malý ale celkom podstatný nedostatok v značení metra. Pristavil sa pri mne totiž párik dôchodcov pravdepodobne z USA. Pýtali sa ma na cestu na hlavnú železničnú stanicu, ktorá je na tabuliach v metre značená ako Hlavní nádraží. Ako má však chudák američan, alebo hocaký iný zahraničný turista tušiť, že práve Hlavní nádraží, je ona požadovaná main train station. Pražský magistrát by mohol aspoň kľúčové názvy dávať na tabule dvojjazyčne. Nebohým turistom by to určite značne uľahčilo orientáciu v metre, a nemuseli by sa vypytovať okolostojacich, keďže v metre niet žiadneho info stánku, ktorý by takýmto turistom uľahčil život. Dúfam, že ak pôjdem do Prahy o rok, bude aj táto situácia troch lepšia.