S Live Messengerom proti celosvetovým problémom

Microsoft spustil novú ekologickú iniciatívu pod názvom IM. O čo sa jedná? Ak ste používateľom Microsoft Live Messangera stačí ak si k menu pridáte skratku ktorá prináleží niektorej zo spolupracujúcich organizácií. V programe sú zainteresované organizácie ako Unicef alebo aj organizácie, ktoré protestujú proti globálnemu otepľovaniu. Vždy keď používate Live Messanger vyjadríte vlastne tak svoju podporu niektorej z organizácií. Či už je to boj proti spomínanému otepľovaniu, alebo boj proti AIDS. Každý z nás si určite nájde tú svoju organizáciu, ktorej vyjadrí používaním Live Messangera svoju podporu. Na úspešné zapojenie sa do programu potrebujete verzi uLive Messanger 8.1 a vyššiu. Tu je zoznam skratiek ktoré treba pridať za svoje meno do Live Messengera.

*red+u – American Red Cross

*bgca – Boys & Girls Clubs of America

*hsus – Humane Society of the United States

*naf -National AIDS Fund

*mssoc- National MS Society

*9mil – ninemillion.org

*Sierra – Sierra Club

*help – StopGlobalWarming.org

*komen – Susan G. Komen for the Cure

*unicef – U.S. Fund for UNICEF