Príhovor zakladateľov YouTube

Dnes si dovolím postnúť ešte jedno video. Je navísosť aktuálne. Je to príhovor zakladateľov [YouTube](http://www.youtube.com) k používateľom krátko po tom ako uzavreli akvizíciu z Google.