Používate mobilný web Facebooku? Ak budete chcieť chatovať budete si musieť stiahnuť Messenger

Facebook sa v týchto dňoch rozhodol k celkom zaujímavému kroku, ktorý sa týka mobilného webu tejto sociálnej siete.

Ak sa v budúcnosti totiž prihlásite na mobile na Facebook cez prehliadač, aplikácia vás bude nútiť stiahnuť si Facebook Messenger.

Facebook chce totiž dosiahnuť, aby sa Messenger používal ako aplikácia na posielanie správ, a to pore všetkých používateľov Facebooku bez rozdielu.

Zdroj: TheNextWeb