Nenechajte si upratovať vlastnú izbu

Dnes by som vám chcel povedať takú malú príhodu, ktorá sa stala. Moja mama bola zase v upratovacom tempe a tak sa rozhodla, že teda keď už tak sa pustí aj do mojej izby. Vošla teda do izby a začala utierať prach, čo som mal inak už aj ja dávnejšie v pláne. V tom sa priblížila k statívu a z otázkou či ho môže posunúť, ho začala posúvať. Ani som nestačil zaprotestovať, že nie pretože ho mám presne nasmerovaný na greenscreen a budem ho musieť znova prácne nastavovať. Smola statív už bol presunutý a tak som rezignoval. Mamka to dorazila hláškou nie čo v zmysle že sa len formálne opýtala. Ach jaj. Dobrá rada nad zlato. Nenechávajte druhých upratovať vašu izbu. 😀