Mozilla Firefox RC1 je na svete.

Mozilla Firefox sa dočkal novej verzie. Konkrétne sa jedná o verziu Mozilla Firefox RC1. To značí, že finálny Firefox je pravdepodobne takrečeno na spadnutie. Práve si sťahujem jeho najnovší build. Novinky sa týkajú vzhľadu a aj funkcií. Vstavaný je napríklad najnovšie aj antiphishingový filter. Sťahovať môžete na tejto adrese