Lapsus pána riaditeľa STV

stv.jpgNormálne sa do politiky nemontujem ale v tomto prípade mi nedá nevyjadriť svoj názor. Verejnoprávna STV platená z našich daní ignoruje odvisielanie prejavu prezidenta a prejav musí bežať na komerčnej TV. Pán Rybniček si asi neuvedomije, že neriadi komerčné ale verejnoprávne médium. A verejnoprávne médium má podľa mňa priam povinnosť takýto prejav odvisielat a nie odignorovať tvrdením že nemá priestor. V Česku by takáto situácia nikdy nastať nemohla. Už len stoho titulu, že ČT je asi o polovicu profesionálnejšia ako naša STV. Dúfam, že sa takéto trápne veci nebudú opakovať aj pri ďaľších plánovaných prejavoch pána prezidenta. Viac info nájdete v tomto článku.