Konečne nastavené

Tak konečne som Drupal nastavil k svojej spokojnosti. Ako vstupný formátovač som sa rozhodol používať
**Smarty Markdown Syntax**. Táto syntax je totiž veľmi jednoduchá a pochopí ju každý. Tu je pár príkladov.

* Two or more spaces at a line’s end = Line break
* Double returns = Paragraph
* *Single asterisks* or _single underscores_ = Emphasis
* **Double** or __double__ = Strong
* This is [a link](http://the.link.com „The optional title text“)

Tak dúfam, že tú syntax konečne pochopím. Inak práve pozerám, že [Drupal](http://drupal.org „Drupal“) má celkom slušnú kontrolu aj Slovenského pravopisu. Tak mi držte palce nech sa tú syntax naučím.