Inzercia: Call centrá používajú najprísnejšie bezpečnostné IT štandardy

Telemarketing je veľmi bežná a široko používaná metóda kontaktovania potenciálnych zákazníkov. Existujú však niektoré dôležité zákony a obmedzenia, ktoré regulujú tento trh telemarketingu, takže firmy sú viac zodpovedné za poskytovanie svojich služieb a spracovanie informácií, ktoré im ako podnikateľ plánujete podať.

V čom sa skrýva podstata?

Telemarketing funguje ako forma marketingovej spoločnosti, ktorá sa využíva na prepojenie potenciálnych zákazníkov s produktami alebo službami. Aj pri historickom priereze by sme zistili, že telelmaketing existoval ako zhluk spoločností, ktoré telefonicky oslovovali potenciálnych zákazníkov.

Aj v súčasnosti sa považuje telemarketing za predaj produktov a služieb touto formou, no pracuje s informáciami oveľa dôkladnejšie a dôslednejšie. Minimálne tie najvyspelejšie a najpokročilejšie marketingové call centrá sa s takouto prevádzkou pochváliť môžu.

 

Využíva sa aj v politike

Telemarketing sa často používa na to, aby sa pokúsil predať produkt alebo službu, ale môže tiež nadobudnúť formu prieskumov alebo zhromažďovania informácií. Napríklad, politické kampane používajú telemarketing veľmi často pred voľbami, aby sa informovali o preferenciách hlasovania. V televízii potom už len počujeme, že na základe údajov z tej a tej agentúry sa zistila verejná mienka.

 

V centre diania s najvyššou kvalitou

Podnikatelia a firmy si môžu toto obvolávanie zákazníkov objednať. Keď spoločnosti na to určené oslovia nových zákazníkov, aktivita sa označuje ako studené volanie. Znamená to, že spotrebiteľ si od spoločnosti nič ešte nevybral ale hovor prijal.

 

Spoločnosti disponujú širokým zoznamom spotrebiteľov, z ktorého môžu využiť konkrétnu vzorku. Tu sa však musia dodržiavať prísne bezpečnostné IT štandardy, aby únik informácií nebol možný. U nás sa touto výhodou môže pochváliť existujúce call centrum v Bratislave, ktoré je na najvyššej úrovni, čo sa týka poskytovania všetkých spomínaných služieb.

 

Najčastejšie odvetvia, ktoré sa spoliehajú na služby call centier

 

O bezpečnosť strach mať naozaj nemusíte, pretože existuje veľa zákonov, ktoré určujú, ako môžu spoločnosti telemarketingovať svoje výrobky. Okrem toho je na to vyhradený aj čas kedy vás telemarketér môže osloviť Medzi 8:00 hodinou rannou a 21:00 hodinou večernou. Nie len na základe toho si túto formu reklamy a propagácie vyberá stále viac podnikateľov v týchto odvetviach:

  • Káblové a internetové služby
  • Domáce bezpečnostné systémy
  • Finančné služby
  • Dovolenka
  • Charitatívne organizácie
  • Predaj spotrebného tovaru

 

Cieľom telemarketingu je teda lepšie zmapovať celý trh a na základe toho vytvárať adekvátnu ponuku, ktorá tu bude v konečnom dôsledku aj pre vás, teda samotného spotrebiteľa.