Google spúšťa Google similar images

google logo Google v týchto dňoch spúušťa veľmi zaujímavú a užitočnú službu, nazvanú simmilar images. A ako táto vec funguje ? Jednoducho. Povedzme že tak ako chlapík vo videu potrebujete vyhľadať fotografiu Jaguára. Štandardný výsledok je , že dostanete aj jaguára ako auto, a aj jaguára ako zviera. Ak chcete iba autá, kliknite na link similar images, a dostanete iba obrázky auta Jaguár. Je to veľmi dobrý nápad, ktorý dosť pomôže pri vyhľadávaní obrázkov.