English blog ? Maybe yes :D

Už dlhšie uvažujem nad tým, že spustím aj blog písaný po anglicky. Totiž mám aj pár priateľov za hranicami Slovenkska a Česka. Zvažujem dve možnosti. Poprvé bude to súčasť blogdon.net ako poddoména a podruhé budem ho písať na práve spustených Spaces.live.com, kde som ho už asi pred rokom začal písať. Vtedy to bola ešte služba MSN Spaces. Poraďte, je lepšia poddoména alebo odlišná platforma pre anglický blog?