Deň zeuá máme ščastlivo za nama. Ludzí došuo jak maku. Bodaj by aj né ked nás šéf kulturkáku v Markíze spomínau. Biu tu dokonca aj náš najvišší. Neco porečnil rozdau ňejaké autogramy a išéu aj ze ženú dom. Povím vám ale biu to fajn deň. Teda vlastňe tri. Už sa teším až bude další akcia. Veru A to ten deň zelá má už 10 rokú. Tak želám ešče další roky tak kvalitných akcíí jaká biua tento rok.

 

Za prípadné nepresnosti v záhoráčtine sa vopred ospravedlňujem.